JA-KO Betoni & Betolar

Yhdessä kohti rakentamisen vihreämpää tulevaisuutta

Arvoista tekoihin oikean kumppanin kanssa

Suomalainen betonintuottaja JA-KO Betoni Oy ja sen emoyhtiö Ruskon Betoni halusivat muuttaa suuntaansa kohti arvojensa mukaista, ympäristöystävällisempää rakentamista ja etsivät markkinoiden parasta vähähiilistä ratkaisua betonintuotantoon.

Kumppaniksi valikoitui Betolar, jonka innovatiiviseen teknologiaan ja osaamiseen yhtiöissä luotettiin ja jonka geopolymeeripohjaisessa ratkaisussa molemmat osapuolet näkevät rakentamisen tulevaisuuden. 

Yhteistyö on ollut alusta alkaen ratkaisulähtöistä ja perinteisen betonintuotannon kaltaiset tuotantomenetelmät mahdollistivat nopean tuotannon aloituksen maltillisilla kone- ja laiteinvestoinneilla.

 

 • JA-KO Betoni Oy on suomalainen betonialan ammattilainen yli 50 vuoden kokemuksella.
 • JA-KO Betonilla on viisi valmisbetoniasemaa, yksi valimo sekä yksi betonituotetehdas. Betonituotetehtaalla aloitetaan Geoprime®-tuotanto.
 • Betonituotteiden asiakkaita ovat rakennusalan yksityiset sekä julkiset toimijat Suomessa ja ulkomailla.
 • JA-KO Betoni on Ruskon Betonin itsenäinen tytäryhtiö. Ruskon Betoni on yksi Suomen johtavia valmisbetoni- ja betonituotevalmistajia.

“JA-KO Betoni näkee vähähiiliseen betoniin siirtymisen selkeänä kilpailuetuna, joka tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mutta ennen kaikkea se on oikea suunta yrityksellemme kohti vihreää ja ympäristöystävällistä rakentamista.”

Jaakko Eloranta
JA-KO Betonin toimitusjohtaja

HYÖDYT

Monta syytä vähähiilisen betonin tuotantoon

 • Rakennuttajat, kuluttajat ja sijoittajat peräänkuuluttavat vihreämpää rakentamista.

 • Kaupunkien hiilineutraaliustavoitteet ja paine siirtyä vihreään infrastruktuuriin.

 • Kiertotalous mahdollistaa viimein betonin valmistuksen korvaamalla sementin ominaisuuksiltaan samankaltaisilla, vähähiilisillä vaihtoehdoilla.
 • Pyrkimys tuotannon vähähiilisyyteen on vahvasti linjassa sekä JA-KO Betonin että Ruskon Betonin arvojen kanssa, joihin ympäristö kuuluu tärkeänä osana. Yritykset ovat sitoutuneet rakentamaan yhteiskuntaamme kestävästi ja vastuullisesti pitkälle tulevaisuuteen sekä kehittämään toimintaansa luonnosta ja ympäristöstä välittäen.

YHTEISTYÖ

Nopeasti käyntiin

Yhteistyö Ruskon Betonin kanssa alkoi vuonna 2020 yhteisen tuotekehitys- ja testausprosessin käynnistyessä. Koska Geoprime®-ratkaisun käyttöönotto ei vaadi suuria laiteinvestointeja, voi JA-KO Betoni aloittaa vähähiilisen betonin tuotannon jo kesällä 2022. 

10-vuotinen Geoprime® -lisenssi- ja toimitussopimus Betolarin ja JA-KO Betonin välillä solmittiin virallisesti helmikuussa 2022. Sopimuksella JA-KO Betoni saa oikeuden hyödyntää  Geoprime®-materiaaliteknologiaratkaisua betonituotteidensa valmistuksessa. Lisäksi heillä on käytössään ratkaisuun liittyvät Betolarin tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijapalvelut. 

PROSESSI

Pilottivaihe ja
tuotannon valmistelu

Pilottivaiheessa tehtiin kattavat, betonistandardien mukaiset vaatimustestaukset mm. lujuuden, raudoituksen tartunnan sekä suola-pakkasrasituksen vaikutuksen osalta. Näiden perusteella pystyttiin todistamaan sementittömän Geoprime®-materiaalin vaatimustenmukaisuus ja tuotantokyvykkyys sementin korvaajana.

Betolar ja JA-KO Betoni laativat yhdessä tarvittavat laadunvalvonta- ja työohjeistukset. Ne eivät eroa merkittävästi nykyisten betonituotteiden valmistuksesta.

TUOTANTO

Tuotanto skaalautuu kasvavan kysynnän mukaan 

Siirtymä Geoprime®-tuotantoon oli mahdollista maltillisilla lisäinvestoinneilla. Tuotantovalmiudet luotiin talven aikana, ja tuotanto alkaa JA-KO-betonin tehtaalla kesän alussa 2022.

Markkinoilla vähähiilisten betonituotteiden kysyntä on jatkuvassa kasvussa → kaupungit haluavat saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa ja lunastaa lupauksensa löytämällä ilmastoystävällisiä rakentamisratkaisuja.

Tuotteet

Markkinoilla vähähiilisten betonituotteiden kysyntä on jatkuvassa kasvussa. Yksi kysynnän lähde on kaupungit, jotka haluavat saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa ja lunastaa lupauksensa löytämällä ilmastoystävällisiä rakentamisratkaisuja.

Ensimmäisenä valmistetaan infrarakentamisen tuotteita, mm.

 • Onnline-pylväsjalustat
 • Sähköauton latausaseman perustukset
 • Sähkökaapelien suojalaatat
 • Kaapelikaivot
 • Telekartiokaivot
 • Ecofurn Nuoliporsaat